Selecteer een pagina

Door concrete doelen te stellen, geef je richting en focus aan het overwinnen van je angstprobleem. Bovendien zal het voor succeservaringen zorgen die ons al telkens wat laten proeven aan deze overwinning!

 

 

Hier vind je je invulblad.
Print het blad uit en vul het in. Als je klaar bent, stop je hem in je werkmap.
Veel succes met je opdracht!
Werkblad-2.3-mijn-doelen.pdf (3 downloads)

 

Lees hieronder nog eens alle informatie door.

 

Nu jij je uitdaging hebt geformuleerd kunnen we ten slotte deze gaan uitwerken in een aantal concrete doelen.
Deze doelen willen we zo SMART mogelijk maken. SMART betekent Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Wat bedoelen we hier nu mee en hoe kun jij nu je eigen doelen op deze manier opstellen?

Specifiek
Je gaat proberen om jouw doelen zo specifiek mogelijk te maken. Dit betekent waarschijnlijk dat je niet 1 doel maar juist een aantal doelen krijgt. Dit is prima en willen we juist. Door heldere en concrete doelen te stellen zet je jezelf veel meer aan tot actie en overzie je wat je moet doen.
Dus niet: “ik kan beter omgaan met verschillende situaties” maar “ Ik kan mij ontspannen als ik de bus of trein neem”.

Meetbaar

Hoe kunnen we dit doel nu meten? We willen graag die vooruitgang concreet kunnen gaan waarnemen. Dit kunnen we doen met behulp van een nulmeting, om zo de startsituatie te bepalen. Je geeft dan achter jouw doel een cijfer weer op basis van de spanning die dit nu nog geeft. Dit cijfer geef je aan de hand van de spanningsschaal van 0 tot 10 waarbij 0 geen enkele spanning is en 10 een ondraaglijke spanning met zich mee zou brengen. Je kunt dan tijdens de training, en vooral wanneer je bezig bent met module 5: Exposure, nog enkel meetmomenten creëren om zo spanningscurve in kaart te kunnen brengen. Als je namelijk echt gaat oefenen met spannende situaties zul je zien dat het cijfer zal dalen.

Acceptabel
Neem een doel dat voor zowel jouzelf, maar ook voor je omgeving acceptabel is. Stel dat je altijd maar alles voor iedereen doet. Je ruimt achter je kinderen op, doet het hele huishouden, houdt de tuin netjes, wast de auto’s, brengt en haalt de kids van en naar alle hobby’s en dat allemaal naast je full-time job. Heel logisch dat je grenzen mag gaan stellen en taken moet gaan verdelen. Een doel als “ik doe niets meer in het huishouden en laat alles aan mijn partner over” zal toch niet heel goed vallen bij jouw omgeving vrees ik. Dit is dus geen acceptabel doel. Zorg er dus voor dat je, bij twijfel hierover, communiceert met je omgeving. Let erop dat het uiteindelijk natuurlijk wel jouw doel blijft!

Realistisch
Ook een belangrijke. Is jouw doel realistisch? Is het haalbaar wat jij van jezelf verlangt? Heb je hoogtevrees maar wil je befaamd bungee-jumper worden? Ben je mensenschuw maar wil je events voor duizenden mensen hosten voor de kost?
Veel is haalbaar, dat weten we uit ervaring. Maar een doel dat onbereikbaar lijkt, motiveert niet. Dus, keep it real!

Tijdsgebonden
Hier bepaal je voor jezelf of je er een tijd aan wilt koppelen. Voor sommigen werkt het heel fijn om er een bepaalde deadline op te zetten. Anderen willen zich deze druk liever niet opleggen en ervaren het proces als een continue verandering waarin elke stap al grote winst is. Maak dit dus voor jezelf uit. als je er een tijd aan gaat koppelen, houd dan ook even voor ogen dat deze haalbaar is. Afhankelijk van de doelen die je opstelt, kun je er een tijd aan koppelen die nog binnen deze training valt maar voor ‘grotere’ doelen neem je het beste een iets langere periode om hiermee te kunnen oefenen. Dan kan het bereik van deze periode nog wel eens buiten deze training om gaan.

Nog een bijkomend punt is dat je, in de mate van het mogelijke, probeert om het doel positief te formuleren.

 

Als laatste geef ik je een aantal voorbeelden van doelen die zijn opgesteld door Leonie (met claustrofobie) samen met mij.
Zij heeft er trouwens bewust voor gekozen om er geen deadline aan te verbinden.

1. Ik kan mij ontspannen in kleinere ruimtes die niet op slot zijn. De deuren mogen dan gerust dicht.

2. Ik voel mij prettig in mensenmenigten en niet voortdurend gefocust op de uitgang.

3. Ik kan omgaan met het gevoel van paniek en vermijd geen situaties. (iets minder concreet, maar toch oke).

4. ik wil de lift kunnen nemen, samen en alleen, zonder het gevoel dat ik gek wordt en in paniek raak.

5. Ik wil kunnen reizen met het openbaar vervoer, samen en alleen, zonder het gevoel dat ik gek wordt en in paniek raak.

6. Ik voel mij zekerder over mijzelf en heb plezier tijdens sociale bezigheden.

 

Dit zijn de doelen die wij samen hebben opgesteld. Ze voldoen redelijk aan de SMART voorwaarden. Deze methode is echter enkel een leidraad en je mag er natuurlijk wel wat van afwijken. Je zult merken dat niet alle doelen even gemakkelijk SMART te formuleren zijn en dat is oké.

 

Veel succes met het formuleren van jouw eigen doelen!